Staldreglement. 

 • Alt foder skal være i lukkede beholdere og døre til foderrum holdes lukkede.
 • Ring til Jeppe inden halm, hø og wrap er brugt op.
 • Der skal fejes, både når der muges, og hvis din hest sviner, når du trækker den ud og ind.
 • Der må ikke stå udstyr på gulvet i stalden.
 • Dækkener skal hænge i dækkenrummet.
 • Der må ikke hænge udstyr på boksene, udover det der bliver brugt dagligt.
 • Hold vandkop og krybbe rene.
 • Rengør din boks en gang om måneden for spindelvæv.
 • Redskaber stilles på plads i trillebør rummet.
 • Wrap-plastik og andet affald lægges i affaldspose.
 • Når skraldespanden er fuld isættes ny affaldspose.
 • Husk at lukke døre, når det er koldt eller blæser, så hestene ikke får træk.
 • Sluk lyset, når der ikke er nogen i stalden.

 

Fold.

 • Led på foldene skal lukkes – også når der ikke er heste ude.
 • Er der en fold der er i stykker, gives der besked til bestyrelsen med det samme.
 • Rengør selv din vandbalje på folden.
 • Strøm må kun slukkes, mens der lukkes heste ud og ind og når der ikke er heste ude. 

Udendørs ridebane.

 • Fjern hestepærer.
 • Tøm trillebøren inden den bliver fuld.
 • Der må ikke være løse heste på udendørsbanen.
 • Bommene skal ligge i holderne på springene, så banen kan ordnes.
 • Der må ikke ligge springmateriel på hegnet.
 • ”Vandgraven” må kun bruges til springning, og ikke til hestene går på den.

  

Ridehus.

 • Fjern hestepærer.
 • Tøm trillebøren inden den bliver fuld.
 • Springmateriel skal ligge bag barrieren.
 • Der må ikke springes af ryttere under 16, uden der er en ældre person til stede.
 • ”Vandgraven” må kun bruges til springning, og ikke til hestene går på den.
 • Vandingsanlæg må kun betjenes af ansatte.
 • Ved løsspringning skal der rives og udjævnes huller.

 

Opsadlingen.

 • Fej og ryd op efter dig og din hest.
 • Udstyr der bliver liggende flere dage, vil blive fjernet uden varsel.
 • Tøm afløbet i vand spiltovet, hver gang du har vasket.
 • Sluk vandvarmeren efter brug
 • Sluk for vandet og spar på det – brug gerne en spand.
 • Tøm trillebøren, inden den bliver fuld.
 • Sadelrummet er kun til sadeltøj – ikke til striglekasser, støvler el. lign.
 • Hold orden i sadel og udstysrum.
 • Lås saddel og udstyrsrum når du forlader bygningen – også hvis du skal i skoven.
 • Sluk lyset, når du forlader bygningen.

Rytterstuen og toiletterne.

 • Vask op. 
 • Ryd op efter dig og dine gæster.
 • Skyl ud.
 • Luk for vandhanen.
 • Sluk lyset og luk døren.